USUWANIE DRZEW – ZMIANY USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Gminy Zabierzów informuje, że z dniem 17 czerwca 2017 r. wchodzi w życie Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1074) o zmianie ustawy o ochronie przyrody. Zmiana ustawy przywraca między innymi prawną ochronę drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W w/w przypadku, właściciel nieruchomości od 17 czerwca br. obowiązany zatem będzie dokonać zgłoszenia do właściwego organu, zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Zgłoszenie w formie pisemnej składane do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Zabierzów zawiera:
1. imię i nazwisko Wnioskodawcy (posiadacza i/lub właściciela nieruchomości);

2. oznaczenie nieruchomości z której planowane jest usunięcie drzew/a tj.: numer ewidencyjny działki, dokładny adres;

3. mapę (rysunek) określającą usytuowanie drzew/a na nieruchomości.

Pozostałe zmiany w tekście ustawy: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/1074/1

Źródło: http://zabierzow.org.pl/2017/06/16/usuwanie-drzew-zmiany-ustawy-o-ochronie-przyrody/