Wycieczka do Afrykarium i Zoo

W DNIU 26 SIERPNIA 2017 PLANOWANA JEST WYCIECZKA MIESZKAŃCÓW KOCHANOWA

DO WROCŁAWIA( AFRYKARIUM i ZOO)

WPISOWE  20 zł BEZZWROTNE

ZAPISY I WPISOWE BĘDZIE ZBIERAŁ SOŁTYS W DNIU 26 LIPCA  2017 OD GODZ 18-00 DO 20-00 W ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ.