ŚCIEŻKI DYTAKTYCZNE – ZAMIAST REZERWATU

Odpowiedź RDOŚ

Podziękowanie dla Sołectw Nielepice i Kochanów

Propozycja przebiegu ścieżki MAPA

Uzupełnienie legendy przebiegu ścieżki