PRACE GEODEZYJNE KOCHANÓW

Na wniosek Starosty Krakowskiego w lipcu br na terenie gminy Zabierzów rozpoczęto prace geodezyjne mające na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków. Od 26 lipca prace pomiarowe rozpoczną się na terenie sołectwa Kochanów, każdy pracownik będzie posiadał identyfikator ze zdjęciem wystawiony przez Starostwo Powiatowe w Krakowie.

01_ZAWIADOMIENIE o przystąpieniu do modern EGiB Zabierzów