Mikołaj dla dzieci Kochanów

Zapraszamy na mikołaja od 11 do 13 – grupa młodsza

Od 13-15 grupa starsza

Data spotkania 09.01.2016