PODATKI-ŚMIECI 2020

PODATKI – ŚMIECI 2020 r .
Sołtys Kochanowa informuje, że zbieranie podatków: śmieciowego, od nieruchomości, rolnego i leśnego odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Kochanowie.
W dniu 13.03.2020 r. od godz.17-00 do 18-00 ( PIĄTEK)

Czytaj więcej