Dotacje na solary w roku 2016

Zostaje  przedłużona na rok 2016 realizacja „Projektu 2015”pn.: „Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminach: Niepołomice, Wieliczka, Skawina oraz Miechów na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych” realizowanego już w 2015 r. przez Gminę Zabierzów w porozumieniu z Gminą Niepołomice
w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Czytaj więcej na stronie gminy zabierzów: http://zabierzow.org.pl/gmina/ochrona-srodowiska-i-gospodarka-odpadami/alternatywne-zrodla-energii/zasady-dotowania-systemu-grzewczego-opartego-o-alternatywne-zrodlo-energii/uwaga-przedluzenie-na-2016-rok-terminu-projektu-2015/