PONE – Wymień piec na proekologiczny z dotacją

Program Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) dla Gminy Zabierzów na lata 2014-2023

Gmina Zabierzów, znając dogłębnie problem złej jakości powietrza w naszym regionie, rozumiejąc wszelkie związane z tym uwarunkowania i zagrożenia, z wielkim zaangażowaniem przestąpiła do realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (w skrócie PONE) dla Gminy Zabierzów, przyjętego w lipcu 2015 r. uchwałą Rady Gminy Zabierzów.

 

Czytaj więcej http://zabierzow.org.pl/gmina/ochrona-srodowiska-i-gospodarka-odpadami/pone-wymien-piec-na-proekologiczny-z-dotacja-2/