Zebranie wiejskie 14-09-2016 GODZ:18-00 (ŚRODA)

Kochanów , 14 Wrzesień  2016 (ŚRODA),

godz.18:00 , Świetlica wiejska.

 

SOŁTYS WSI KOCHANÓW

          ZAWIADAMIA

że w dniu 14.09.2016 r.(ŚRODA) o godz.18:00 odbędzie się

w świetlicy wiejskiej

ZEBRANIE  WIEJSKIE

Mieszkańców wsi Kochanów

 PORZĄDEK  OBRAD :

1.Otwarcie zebrania ,powitanie gości .

2.Wybór sekretarza zebrania.

3.Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania.

4.Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.

5.Informacja na temat Willi Kochanów .

6.Informacja o mieszkańcach i działkach (Sowiarka)

7.Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany podziału funduszu sołeckiego na 2016 r.

8.Podjęcie Uchwał do  Funduszu Sołeckiego na 2017 r.

9.Propozycje  zadań do Budżetu Gminy Zabierzów na 2017 r.

10.Wolne wnioski.

11.Zakończenie zebrania.

 

 

 Mariusz Koźbiał

Sołtys Wsi Kochanów

Gmina Zabierzów

 

UWAGA:

Dla ważności zebrania wymagana jest obecność 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa.

W przypadku braku wyżej wymienionej  liczby głosujących ustala się drugi termin zebrania godz. 18:15 w tym samym miejscu.

Zebranie w drugim terminie jest ważne bez względu na liczbę obecnych na zebraniu mieszkańców wsi.