Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Zabierzów

Wójt Gminy ZABIERZÓW informuje, że Gmina Zabierzów rozpoczyna przygotowania do pozyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na:

– instalacje fotowoltaiczne,
– instalacje solarne,
– pompy ciepła.


Partnerem Projektu jest firma doradcza DoEkoGroup Sp. z o.o., która jest odpowiedzialna za przeprowadzenie spotkań informacyjno-promocyjnych, oraz analizy techniczne budynków.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem naborów, konkurs na dofinansowanie tego typu projektu zostanie ogłoszony w III kwartale 2017 r., a jego rozstrzygnięcie nastąpi w 2018 roku.

Dofinansowanie projektu zależy od wyniku konkursu – istnieje możliwość nie przyznania środków na nasz projekt. W takim przypadku środki jakie Państwo zainwestują w analizy techniczne nie będą podlegały zwrotowi.

Poziom dofinansowania wynosi 60% kwoty netto. W zależności od lokalizacji instalacji (np. na elewacji budynku mieszkalnego, na budynku gospodarczym, na gruncie) dodatkowo podatek VAT wynosi odpowiednio 8% lub 23%.

Po uzyskaniu dofinansowania przez Gminę, deklarujący swój udział mieszkańcy zostaną zobligowani do wniesienia wkładu własnego do projektu w wysokości 40% netto kosztów urządzeń wraz   z montażem oraz całej kwoty podatku VAT przypadającego na konkretną instalację.

W związku z tym zapraszamy wszystkich chętnych mieszkańców na spotkania informacyjne (wg. załączonego harmonogramu spotkań) oraz do składania ankiet – deklaracji udziału w Projekcie.

Ankiety są dostępne poniżej w załączonym pliku jak również w Urzędzie Gminy Zabierzów w Biurze Obsługi  Interesanta oraz  w pokoju  2.13. ( inf. tel. 12 283 07 49).

Ankiety uczestnictwa w projekcie dot. budowy źródła OZE można składać w Urzędzie Gminy Zabierzów w Biurze Obsługi Interesanta w terminie od 11  do  31 maja 2017 r.

Mieszkańcy którzy nie złożą ankiety  w wskazanym terminie, nie będą mogli skorzystać z dofinansowania.

Mieszkaniec który wypełni ankietę udziału w projekcie powinien podpisać umowę (i uiścić opłatę na wskazane konto w umowie) na wykonanie inspekcji/analizy technicznej mającej na celu sprawdzenie możliwości budowy źródła OZE, pozwalającej określić rodzaj i moc instalacji OZE .

Fizyczne podpisanie umów (po złożeniu ankiety)  odbywać  się będzie  w Urzędzie Gminy Zabierzów , Rynek 1 , pok. 2.13 w godzinach pracy Urzędu – umowę na wykonanie analizy technicznej  można podpisać w dniu złożenia ankiety.

Wysokość wpłaty jest równa  sumie  ilości przeprowadzonych inspekcji /analiz dla poszczególnych źródeł OZE (instalacja solarna, instalacja fotowoltaiczna, pompa ciepła) i kwocie odpowiadającej danej inspekcji określonej poniżej (można wpłacać za 1,2 lub 3  analizy):

1.  instalacja solarna – 246,00 zł.

2. instalacja fotowoltaiczna – 270,60 zł.

3. pompa ciepła – 307,50 zł.

Poniesiony koszt przeprowadzonych analiz jest kosztem niekwalifikowalnym w projekcie.

DANE DO PRZELEWU:

DOEKO GROUP Sp. z o.o.

Nr konta: 37 1020 2906 0000 1102 0380 6239

Tytuł przelewu: INDYWIDUALNY NUMER UMOWY (LEWY GÓRNY RÓG NA UMOWIE)

Wszelkie pytania dotyczące strony technicznej przedsięwzięcia można kierować do działu technicznego firmy doradczej DOEKO GROUP Sp. z o.o.

tel. 579 075 113 lub mailowo: biuro@doekogroup.pl

Harmonogram spotkań grupowych.
Niegoszowice i Kochanów Świetlica Wiejska w Niegoszowicach     16.05.2017 wt.     20.00

 

http://zabierzow.org.pl/2017/05/07/odnawialne-zrodla-energii-dla-mieszkancow-gminy-zabierzow/