OGŁOSZENIE BUDŻET 2018

Fundusz sołecki 2018 grafika

OGŁOSZENIE

PROSZĘ O ZGŁASZANIE PROPOZYCJI DO BUDŻETU SOŁECTWA KOCHANOWA NA

ROK 2018.

PROPOZYCJE PROSZĘ ZGŁASZAĆ

EMAILOWO – LISTOWNIE – OSOBIŚCIE

DO DNIA 02-09-2017

Z Poważaniem

                                                                                              Sołtys wsi Kochanów

                                                                                    Mariusz Koźbiał