DZIEŃ SENIORA

ZAPROSZENIE

Sołtys i Rada Sołecka Kochanowa
ZAPRASZAJĄ SERDECZNIE SENIORÓW 60+ wsi Kochanów na spotkanie do Restauracji Kochanów które odbędzie się w dniu

18 listopada 2017 r. o godzinie 18-00 .

Zapisy u sołtysa do dnia 31 października 2017 r. Tel: 509-453-979