PODATKI – ŚMIECI 2018 III RATA

podatek 2017

PODATKI – ŚMIECI 2018 III RATA


Sołtys Kochanowa informuje, że zbieranie podatków: śmieciowego, od nieruchomości, rolnego i leśnego odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Kochanowie.

w dniu 16.09.2018 r. od godz.16-00 do 17-00

( NIEDZIELA)

W miarę możliwości proszę o przynoszenie wyliczonej kwoty.

Sołtys Kochanowa

Mariusz Koźbiał