PODATKI – ŚMIECI 2018 IV RATA

podatek 2017

PODATKI – ŚMIECI 2018 IV RATA

Sołtys Kochanowa informuje, że zbieranie podatków: śmieciowego, od nieruchomości, rolnego i leśnego odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Kochanowie.

w dniu 15.11.2018 r. od godz.17-00 do 18-00 ( CZWARTEK)

W miarę możliwości proszę o przynoszenie wyliczonej kwoty.

Sołtys Kochanowa

Mariusz Koźbiał