WYCIECZKA

WYCIECZKA

W DNIU 24 SIERPNIA 2019 (SOBOTA)

PLANOWANA JEST WYCIECZKA MIESZKAŃCÓW KOCHANOWA DO

Tokarnia ( Skansen wsi kieleckiej )

Zamek Chęciny

Gród Pędzików

WPISOWE 20 zł BEZZWROTNE
ZAPISY I WPISOWE BĘDZIE ZBIERAŁ
SOŁTYS W DNIU 30 LIPCA 2019 (WTOREK ) od godz: 18-00 do 19-00 .

Planowany wyjazd 8-00 powrót 20-00

Sołtys Kochanów