ZEBRANIE WIEJSKIE

Zebranie wiejskie 03-04-2016 GRAFIKA

KOCHANÓW, 05 września 2019 r. (CZWARTEK)

Godz. 17:45, Świetlica Środowiskowa w Kochanowie

SOŁTYS

ZAWIADAMIA

że w dniu 5 września 2019 r. o godz. 17:45( I termin) odbędzie się

w Świetlicy Środowiskowej w Kochanowie

ZEBRANIE WIEJSKIE

Mieszkańców wsi Kochanów

PORZĄDEK OBRAD:

  1. Otwarcie Zebrania.
  2. Wybór sekretarza Zebrania.
  3. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania.
  5. Sprawozdanie Sołtysa z realizacji uchwał, wniosków i opinii z poprzedniego zebrania oraz działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej w okresie od ostatniego zebrania.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału funduszu sołeckiego na 2020 r.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie propozycji zadań do realizacji z budżetu Gminy na 2020 r.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zakończenie Zebrania.

Sołtys Sołectwa Kochanów

Mariusz Koźbiał

UWAGA:

Dla ważności zebrania wymagana jest obecność 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa. W przypadku braku wyżej wymienionej liczby głosujących ustala się drugi termin zebrania o godz. 18.00. Zebranie w drugim terminie jest ważne bez względu na liczbę obecnych na zebraniu mieszkańców wsi.