DZIEŃ SENIORA 2019

seniorzy

DZIEŃ SENIORA

Sołtys i Rada Sołecka Kochanowa
ZAPRASZAJĄ SERDECZNIE SENIORÓW 60+

wsi Kochanów na spotkanie do Restauracji Kochanów które odbędzie się w dniu

23 listopada 2019 r. (sobota) o godzinie 18-00 .

Zapisy u sołtysa do dnia 10 listopada 2019 r. Tel: 509-453-979