PODATKI-ŚMIECI 2019

podatek 2017

PODATKI – ŚMIECI 2019 ROK,
Sołtys Kochanowa informuje, że zbieranie podatków: śmieciowego, od nieruchomości, rolnego i leśnego odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Kochanowie.
W dniu 13.11.2019 r. od godz.17-00 do 18-00 ( ŚRODA)

W miarę możliwości proszę o przynoszenie wyliczonej kwoty.

Sołtys Kochanowa

Mariusz Koźbiał