ZEBRANIE WIEJSKIE

ZEBRANIE WIEJSKIE

zebranie wiejskie

KOCHANÓW, 13 sierpień  2020 r. (CZWARTEK)

Godz. 17:45, Świetlica Środowiskowa w Kochanowie

SOŁTYS

ZAWIADAMIA

że w dniu 13 sierpnia 2020 r. o godz. 17:45( I termin) odbędzie się

w Świetlicy Środowiskowej w Kochanowie

ZEBRANIE WIEJSKIE

Mieszkańców wsi Kochanów

PORZĄDEK OBRAD:

  1. Otwarcie Zebrania , powitanie Mieszkańców i Gości .
  1. Wybór sekretarza Zebrania.
  2. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania.
  4. Sprawozdanie Sołtysa z realizacji uchwał, wniosków i opinii z poprzedniego zebrania oraz działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej w okresie od ostatniego zebrania.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie funduszu sołeckiego na rok 2020.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału funduszu sołeckiego na 2021 r.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie propozycji zadań do realizacji z budżetu Gminy na 2021 r.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zakończenie Zebrania.

Sołtys Sołectwa Kochanów

Mariusz Koźbiał

UWAGA:

Dla ważności zebrania wymagana jest obecność 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa. W przypadku braku wyżej wymienionej liczby głosujących ustala się drugi termin zebrania o godz. 18.00. Zebranie w drugim terminie jest ważne bez względu na liczbę obecnych na zebraniu mieszkańców wsi.