PODATKI – ŚMIECI 2020

PODATKI – ŚMIECI 2020

ŚMIECI

Sołtys Kochanowa informuje, że zbieranie podatków: śmieciowego, od nieruchomości, rolnego i leśnego odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Kochanowie.

w dniu 14.11.2020 r. od godz.16-00 do 17-00

( SOBOTA)

W miarę możliwości proszę o przynoszenie wyliczonej kwoty.

Sołtys Kochanowa

Mariusz Koźbiał