PODATKI – ŚMIECI 2021

podatki

PODATKI – ŚMIECI 2021

Sołtys Kochanowa informuje, że zbieranie podatków: śmieciowego, od nieruchomości, rolnego i leśnego odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Kochanowie.

w dniu 14.05.2021 r. od godz.18-00 do 19-00

(PIĄTEK)

W miarę możliwości proszę o przynoszenie wyliczonej kwoty.

Sołtys Kochanowa

Mariusz Koźbiał