ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA KOCHANÓW

Świetlica środowiskowa w Kochanowie w lipcu i sierpniu 2021 r będzie organizowała wyjazdy dla dzieci zapisanych i uczęszczających na zajęcia do świetlicy w Kochanowie .

Rodzice zainteresowani wyjazdami proszeni są o kontakt do pani Karoliny Krajewskiej

w dniach prowadzenia zajęć w świetlicy . 

Termin zgłaszania dzieci na wyjazdy do 15-07-2021 r 

Sołtys Kochanowa 

Mariusz Koźbiał