ZEBRANIE WIEJSKIE KOCHANÓW 04-03-2023

KOCHANÓW, 04 marzec 2023 r. (SOBOTA)

Godz. 16:45, Świetlica Środowiskowa w Kochanowie

SOŁTYS

ZAWIADAMIA

że w dniu 4 marzec 2023 r. o godz. 16:45( I termin) odbędzie się

w Świetlicy Środowiskowej w Kochanowie

ul. Lubomirskich 125

ZEBRANIE WIEJSKIE

Mieszkańców wsi Kochanów

PORZĄDEK OBRAD:

  1. Otwarcie zebrania .
  2. Wybór sekretarza zebrania.
  3. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania .
  5. Sprawozdanie Sołtysa z realizacji uchwał, wniosków i opinii z poprzedniego zebrania oraz działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej w okresie od ostatniego zebrania.
  6. Podjęcie uchwały o dofinansowaniu budowy boiska wielofunkcyjnego na dz. Nr 54/1 w sołectwie Kochanów , ze środków sprzedaży dz. Nr 155 .
  7. Wolne wnioski.
  8. Zakończenie Zebrania.

Mariusz Koźbiał

Sołtys Wsi Kochanów

Gmina Zabierzów

Uwaga

Dla ważności zebrania wymagana jest obecność 10% uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa.

W przypadku braku wyżej wymienionej liczby głosujących ustala się drugi termin Zebrania 17:00, w tym samym miejscu.

Zebranie w drugim terminie jest ważne bez względu na liczbę obecnych na zebraniu mieszkańców wsi.