OGŁOSZENIE ŚMIECI-PODATKI 2023 r

OGŁOSZENIE

ŚMIECI-PODATKI 2023 r

Sołtys Kochanowa informuje, że zbieranie opłaty

ZA PODATEK I RATA 2023 r

ZA ŚMIECI LUTY 2023 r

odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Kochanowie.

w dniu 15.03.2023 r. ( ŚRODA)

od godz.17-00 do 18-00

W miarę możliwości proszę o przynoszenie wyliczonej kwoty

Sołtys Kochanów

Mariusz Koźbiał