ZEBRANIE WIEJSKIE 18-05-2023

Zebranie-wiejskie-03-04-2016-GRAFIKA

KOCHANÓW, 18 MAJ 2023 r. (CZWARTEK)

Godz. 17:45, Świetlica Środowiskowa w Kochanowie

SOŁTYS

ZAWIADAMIA

że w dniu 18 maja 2023 r. o godz. 17:45( I termin) odbędzie się

w Świetlicy Środowiskowej w Kochanowie

ul. Lubomirskich 125

ZEBRANIE WIEJSKIE

Mieszkańców wsi Kochanów

PORZĄDEK OBRAD:

  1. Otwarcie zebrania i przywitanie gości .
  2. Wybór sekretarza zebrania.
  3. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania z dnia 04-03-2023 .
  5. Sprawozdanie Sołtysa z realizacji uchwał, wniosków i opinii z poprzedniego zebrania oraz działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej w okresie od ostatniego zebrania.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości złożonej z działki ewidencyjnej nr 154, położonej w Kochanowie na rzecz Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Zabierzowie Sp. z o. o .
  7. Wolne wnioski.
  8. Zakończenie Zebrania.

Mariusz Koźbiał

Sołtys Wsi Kochanów

Gmina Zabierzów

Uwaga

Dla ważności zebrania wymagana jest obecność 10% uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa.

W przypadku braku wyżej wymienionej liczby głosujących ustala się drugi termin Zebrania 18:00, w tym samym miejscu.

Zebranie w drugim terminie jest ważne bez względu na liczbę obecnych na zebraniu mieszkańców wsi.