ZEBRANIE WIEJSKIE 23-08-2023 r.

Zebranie wiejskie 03-04-2016 GRAFIKA

KOCHANÓW, 23 sierpnia 2023 r. (środa)

Godz. 17:45, Świetlica Środowiskowa w Kochanowie

SOŁTYS

ZAWIADAMIA

że w dniu 23 sierpnia 2023 r. o godz. 17:45( I termin) odbędzie się

w Świetlicy Środowiskowej w Kochanowie

ul. Lubomirskich 125

ZEBRANIE WIEJSKIE

Mieszkańców wsi Kochanów

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie Zebrania i powitanie gości.

2. Wybór Sekretarza Zebrania.

3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.

5. Sprawozdanie Sołtysa z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego zebrania oraz działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej między zebraniami.

6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków funduszu sołeckiego na 2024 r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie propozycji listy zadań do realizacji z budżetu Gminy na rok 2024 r.

8.Podjęcie uchwały w sprawie propozycji do budżetu Rady Powiatu na 2024 r.

9. Wolne wnioski.

10. Zakończenie Zebrania.

Mariusz Koźbiał

Sołtys Wsi Kochanów

Gmina Zabierzów

Uwaga

Dla ważności zebrania wymagana jest obecność 10% uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa.

W przypadku braku wyżej wymienionej liczby głosujących ustala się drugi termin Zebrania 18:00, w tym samym miejscu.

Zebranie w drugim terminie jest ważne bez względu na liczbę obecnych na zebraniu mieszkańców wsi.