WYBORY 2023 r.

1920x810

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ZABIERZÓW
z dnia 13 września 2023 r.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) podaję do publicznej wiadomości Informację Komisarza Wyborczego w Krakowie II o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.:

Nr obwodu głosowania 23

Kochanów

Willa Lubomirskich-Filia Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów w Kochanowie, ul. Lubomirskich 125, 32-064 Kochanów

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych