Uroczyste otwarcie boiska wielofunkcyjnego w Kochanowie .

xr:d:DAF_fg4Xnkc:4,j:758152807776126003,t:24031914

xr:d:DAF_fg4Xnkc:4,j:758152807776126003,t:24031914